Нејзини основни дејности се: 
- Продажба на разладни системи за индустрија 
- Чилери од 32kW до 484kW
- Сите видови на разладни комори
- Панели 
- Изведба на сите видови монтажни хали и објекти од панели
- Секционални врати за хали и објекти
- Лизгачки врати за сите видови на комори 
 
неменети за одржување, ладење и мрзнење во:
 
- млечна индустрија
- месна индустрија
- винарски визби
- производство на пијалоци
- оранжерии (третирање на овошје и зеленчук)
- прехрамбена индустрија
и секаде каде што е потребно ладење.
 
Услуги кои ги нудиме:
- Монтажа на сите видови комори
- Монтажа на сите видови разладни системи
- Инсталирање на сите видови чилери
- Сервис и одржување на сите видови ладилни системи
 
НАССР
 
 

КАТАЛОЗИ

Katalog 2010 2011 Thumb1


Thumb Katalog20082009


Flaer Gorenjsko2008 Thumb

 

Liflet2010 Thumb

 

 

Локација на ГОРЕЊСКО

Наша Адреса

ГОРЕЊСКО ДООЕЛ
н. Бутел, Скопје
Тел/Факс: +389 2 2032 822