Едноставно зачувување на квалитетот

Соодветното ладење е апсолутно неопходно за заштита на квалитетот на овошјето и зеленчукот, но тоа не е доволно. Исто така, потребно е да се преземат и дополнителни активности.

Bio Turbo

Денес, соодветното складирање на овошјето и зеленчукот вклучува не само контролирање на температурата и влажноста на воздухот, туку и намалување на патогени во воздухот и нивоа на етилен.
„Миатек“ (Miatech) разви технологија која елиминира етилен и бактерии како што воздухот поминува низ неа.

Bio Turbo

Одгледувачи и дистрибутери

Одложување на предвремено зреење

Bio TurboПредвременото зреење карактеризирано со омекнување и промени во бојата е една од основните причини за намалување на комерцијалната вредност на свежото овошје и зеленчук, а во некои случаи доведува до точка кога производот не може веќе да се продава. Главната причина за предвремено зреење е гасот етилен; тој го поттикнува и потпомага процесот на зреење за производи чувствителни на етилен како што се јаболката, доматите или авокадата. Отстранувањето на гасот етилен од ладни простории е од клучно значење за спречување на предвремено зреење и продолжување на рокот на траење на складираните свежи производи.


„Био Турбо“ (Bio Turbo) располага со патентирана технологија за отстранување на гасот етилен од ладни простории и како резултат на тоа значително го намалува ризикот од предвремено зреење.

Спречување на мувла и бактериска контаминација

Bio TurboДруга закана за квалитет која често доведува до отпад од свежо овошје и зеленчук е патогена контаминација. Спорите од мувла и бактериите летаат во воздухот во ладна просторија останувајќи активни подолги временски периоди, чекајќи поволни услови. Неутрализирањето на оваа закана од контаминација во голема мера се потпира на прочистување на воздухот од патогени.


Со „Био Турбо“ тоа е прилично лесно. Филтерот за уништување клетки „Био Турбо“ ги пробива клеточните ѕидови правејќи превентивен удар против мувла, бактерии и вируси.Фабрики за обработка – креирање на почиста средина

Намалување на контаминација од бактерии во воздухот

Bio TurboМногу експерти забележуваат дека контаминацијата во воздухот се претпоставува како причина за одредена патогена контаминација, вклучувајќи бактерии (на пример, Listeria monocytogenes) и разни видови на мувла. Во споредба со вода и нечистотија, воздухот веројатно е помала закана за создавање безбедност, но заканата останува закана и елиминирањето е од крајна важност.


„Био Турбо“ ефикасно ја намалува заканата од контаминација со чистење на воздухот од бактерии во воздухот, вируси и спори од мувла.Заштита на квалитетот на производството

Друг проблем е одржување на добар квалитет на овошјето и зеленчукот наменети за преработка. Додека овошјето и зеленчукот се во ладни простории чекајќи за преработка, тие се подложни на штетните дејствија на етилен и патогени во воздухот. Етиленот поттикнува предвремено зреење предизвикувајќи промена на бојата, омекнување и побрзо одлежување; патогените поттикнуваат гниење и развој на мувла што резултира со поголем процент на производство што не е соодветно за преработка.

Bio Turbo


„Био Турбо“ помага да се продолжи рокот на траење на складираните производи со отстранување на етилен од ладните простории.

Пакувални – доверба во квалитетот на секоја кутија

Намалување на патогена контаминација

Bio TurboМали набиеници и оштетувања на овошје и зеленчук се неизбежни и тоа претставува отворена врата за контаминација со спори од мувла и разни бактерии. Расипувањето е тешко да се забележи затоа што во повеќето случаи производството не останува доволно долго во пакувалната. Всушност, очекувањата на потрошувачите за рокот на траење и квалитет на производството не се исполнети.


„Био Турбо“ го чисти воздухот од спори од мувла и други патогени во воздухот, создава побезбедна средина и ја намалува заканата од бактериска контаминација.


Забавување на природниот процес на зреење

Bio TurboДруг начин да се продолжи рокот на траење на производството е отстранување на гасот етилен кој е одговорен за предвремено зреење. Гасот етилен е природен хормон за зреење, и меѓу другото, го поттикнува процесот на одлежување да резултира со промена на бојата и омекнување на производството. Иако нивоата на производство се разликуваат за одредени артикли, овошјето и зеленчукот постојано произведуваат етилен, така што кога се применува ладење, правило е да се користи опрема за отстранување на етилен.

„Био Турбо“ ефикасно отстранува етилен и значително го забавува предвременото зреење, ефикасно го продолжува рокот на траење на овошјето и зеленчукот.


Транспорт - подобра заштита за транспорт на лесно расипливи производи

Елиминирање на етилен

Bio TurboЕтиленот е природен хормон кој го поттикнува зреењето и предвременото распаѓање на овошјето и зеленчукот, а сè тоа доведува до губење на квалитетот и пократок рок на траење. Многу друштва се обидуваат да го елиминираат етиленот во контејнерите за ладење со користење на еднократни филтри или цевки врз основа на калиум перманганат како средство за апсорпција на етилен. Тоа функционира добро, но неговата ефикасност зависи од човечкиот фактор: некој треба да запамети редовно да ги менува, некој треба да проверува дека има филтри на лагер и повторно да нарача кога е потребно и се разбира, некој треба редовно да плаќа за тоа.


„Био Турбо“ е добра алтернатива за овие филтри. Еден од моделите „Био Турбо“ беше приспособен за употреба во контејнери за ладење: штом се инсталира може да работи со години. За разлика од филтрите, „Био Турбо“ постојано функционира добро, има потреба од внимание еднаш годишно и севкупно е многу поевтин за примена.


Спречување на патогена контаминација

Свежото овошје/зеленчук е многу подложно на патогени во воздухот. Една скапана јаболка буквално може да расипе цел сад. Ова особено важи за време на транспортот, кога примената на опрема за одржување на соодветни услови е комплицирано. Или не е можно поради технички причини или е премногу скапо за примена. Поради овие причини, многу пати превозниците не користат никаква заштита од патогени во воздухот, ризикувајќи го целиот товар на мувла и скапување.


„Био Турбо“ ефикасно ги намалува ризиците од патогена контаминација со чистење на воздухот од спори од мувла и бактерии во воздухот . Заразата нема да може да се шири од контаминираните на здравите производи.


„Флорал“ (floral) – водење грижа за природна свежина

Заштита на цвеќиња од воздушни патогени

Bio TurboBotrytis, заедно со други габични патогени е една од основните причини кои влијаат врз квалитетот на свежо набрани цвеќиња. Не може да ги излечите заразените цвеќиња, но можете да ги заштитите здравите цвеќиња со уништување на спори од мувла и бактерии во воздухот.


„Био Турбо“ го чисти воздухот од патогени во воздухот, ефикасно ги убива речиси сите видови на спори, бактерии и вируси.

Спречување на штетните ефекти од етилен

Етиленот е друг фактор на ризик кој влијае на квалитетот на цвеќиња. Цвеќињата не создаваат многу етилен, но тие се многу чувствителни, па дури и природни нивоа на етилен може да се прилично штетни. Меѓу другото, тие ефекти вклучуваат нерамномерно цутење, пожолтување на листовите, дури и опаѓање на ливчињата од цветот.

Bio Turbo


Користете „Био Турбо“ за елиминирање на етилен и спречување на штетните ефекти што може да ги има!

Винарии – затоа што интегритетот на виното е важен

Спречување на предизвици од мувла

Bio TurboПовисоката релативна влажност, обично присутна во складишта за буриња со вино, создава поволни услови за развивање на мувли. Тоа резултира со дополнителни работни часови потребни за чистење на ѕидовите и бурињата и претставува голема закана за квалитетот на виното влијаејќи врз неговиот вкус и воведувајќи несакани мириси.


Избегнете ги овие закани со воведување на „Био Турбо“. „Био Турбо“ ефикасно ќе го исчисти воздухот во внатрешноста на складишта за буриња со вино од сите видови органски материи, вклучувајќи спори од мувла, бактерии во воздухот и вируси.


Намалете ги загубите од испарување

Во типична област за складирање без навлажнување, околу 15 литри вино испаруваат од стандардно буре секоја година. Можно е да се намалат овие загуби со контрола на влажноста во внатрешноста на складот за буриња што не било секогаш можно поради можна бактериска контаминација.

Bio Turbo


Со „Био Турбо“ тоа повеќе не е предизвик. Можно е да се постави саканото ниво на релативна влажност на воздухот без да се грижите за можните предизвици од мувла или бактерии.


Технолошки преглед

Bio Turbo
 • Фаза 1: филтер за воздух
  Филтерот за воздух ги отстранува прашината и визуелните честички од воздухот.
 • Фаза 2: прекинувач на клетки
  Антимикробната хемикалија се аплицира на површината на специјално дизајниран прекинувач. Таа функционира со пукнување на надворешната мембрана на клетките кои ги сочинуваат овие патогени во воздухот.
  Со стапка на ефикасност од 99,5%+, овој процес го запира нивниот нормален животен развој со што се уништуваат клетките.
 • Фаза 3: озонска комора
  Оваа комора ги користи позитивните ефекти на озон за да го елиминира гасот етилен.
  Озонот безбедно се содржи во комората и не е расфрлен низ областа за складирање.
 • Фаза 4: био чист модул
  Во оваа завршна фаза се користи катализатор за промена на озонот во чист кислород.
  Катализаторот создава реакција која го разградува молекулот на озон.
  Од овде, чистиот кислород се ослободува во животната средина.

Патентирана технологија

Bio TurboТехнологија „Био Турбо“ за користење озон на сосема нов начин е единствена во својот вид и тоа е потврдено со патент издаден од Управата за патенти и трговски марки на САД.


„„Био-Турбо“, кој користи процес на обработка од четири фази е пристапен и ефективен. Секој дел од процесот се одвива во „Био-Турбо“ единицата, така што ништо не излегува од „Био-Турбо“ освен чист воздух кој е без етилен и без патогени во воздухот.


Сосема безбеден

Bio TurboОзонот е агресивен и изложеноста на озон во високи концентрации може да биде опасно. Меѓутоа, тоа не е случај со „Био Турбо“.


„Био Турбо“ е првата технологија што ја користи моќта на озонот без изложување на луѓе или опрема на какви било ризици, озонот е безбедно затворен внатре во реактивната комора и никогаш не излегува од уредот.


Мерки на безбедност

Bio TurboСигурносните прекинувачи автоматски го исклучуваат производството на озон во случај да има каков било проблем со составните делови на „Био Турбо“.


Ова е направено за да бидете сигурни дека никогаш нема да се ослободи озон во средината.
Ниски трошоци за одржување

Bio TurboВо споредба со конкурентските технологии, „Био Турбо“ е многу лесно одржлив.
Потребно е одвреме-навреме само да се заменат филтрите за воздух и еднаш годишно да се сменат озонските плочи.


Заменувањето е многу лесно и може да го направи лице без посебно техничко искуство.

Bio Turbo

„Био-Турбо“ е достапен во повеќе големини со цел да се приспособи на повеќе различни примени. Едноставно се инсталира и речиси не е потребно одржување.

 • „Био Турбо“ 100 – ова може да се инсталира во простории за складирање до 100 кубни метри - може да се инсталира во мали ладни простории за пловни објекти, патнички бродови, нафтени платформи;
 • „Био Турбо“ 100i - ова може да се инсталира во контејнери за ладење (камиони со ладилници, камиони) - многу е корисен за свежо овошје и зеленчук и складирање и транспорт на набрано цвеќе;
 • „Био Турбо“ 300 - за простории за складирање до 300 кубни метри;
 • „Био Турбо“ 1000 - за простории за складирање до 1000 кубни метри;
 • „Био Турбо“ 6000 - за простории за складирање до 6000 кубни метри.
Bio Turbo Bio Turbo

Како и каде треба да се инсталира „Био Турбо“?

„Био Турбо“ е дизајниран да виси од таванот и да работи постојано. Меѓутоа, може да ставите „Био Турбо“ каде што е најлесно да се инсталира и сервисира, сè додека не се меша со осветлувањето или не ги блокира ладилните уреди.

Не се потребни поврзувања со цевки.

„Био Турбо“ е дизајниран да виси од таванот и да работи постојано со далечинска контрола за вклучување и исклучување.

Ние имаме „Био Турбо“ инсталации во: Норвешка, Холандија, Белгија, Велика Британија, Република Чешка, Италија, Ирска, Словенија, Хрватска, Грција, Ирска, Шпанија, Обединетите Арапски Емирати, Франција, Латвија, Литванија, Полска, Естонија, Унгарија, Романија, Ерменија, Украина, Азербејџан, Јордан, Тунис, Тајланд, Шри Ланка, Јапонија, Република Јужна Африка, Австралија, Перу, САД, Канада, Аргентина, Ел Салвадор, Костарика, Доминиканска Република, Бахами, Русија, Индонезија, Казахстан, Кина, Индија, Македонија, Република Молдавија, Филипини, Малезија, Сингапур, Австралија, Кенија, Зимбабве.

Придобивките од користење на „Био-Турбо“ технологија за складирање на свежо овошје и зеленчук, сечење цвеќе, сијалици, грмушки, расад:

 • Да ја намали вкрстената контаминација;
 • Да уништи видови на мувла и габи, како Botrytis, црна мувла, зелена мувла, сива мувла;
 • Да го зачувува квалитетот на складирани производи;
 • Да создаде атмосфера за подобро складирање;
 • Протокот на стоки во ладна просторија не е засегнат, складирање и отстранување на стоки може да се прави во секое време;
 • Складираните производи го одржуваат квалитетот од денот на складирање;
 • Етиленот целосно и трајно се елиминира во ладна просторија, системот на „БИО ТУРБО“ работи постојано;
 • Ниски трошоци за одржување – менувајте ги деловите за филтер за воздух и озонски генератор еднаш годишно;
 • Намалена потрошувачка на енергија при употреба на „БИО ТУРБО“ технологија;
 • Одржува високо ниво на квалитетот на складираните производи;
 • Го продолжува животот и рокот на траење на складираните производи;
 • Го зголемува профитот.

Забелешки:

 • „Био турбо“ не делува хируршки, не може да излечи производ што веќе е зафатен (заразен) од мувла, спори, габи, вируси. Нападнат производ ќе се уништи, но складираните производи заедно во иста гајба, картонска кутија, палета, во ладната просторија нема да бидат нападнати, аеробната вкрстена контаминација се прекинува.
 • „Био турбо“ е единствената технологија на пазарот во моментот што решава проблеми предизвикани од присуството на етилен и патогени во простории за складирање после берба.

„Био турбо“ - американски патент #8293171

Bio Turbo


За повеќе информации, Ве покануваме да нè контактирате или да ни пратите прашања и ние лично ќе ја изнесеме додадената вредност која напредните технологии за контрола на лесно расипливи производи на „МИАТЕК“ ќе ја донесе во вашиот бизнис!
Поздрав,

Јоан МАТЕИ
Меѓународен теренски менаџер
Лого на Миатек (Miatech) 9480 SE Lawnfield Road
Clackamas, OR 97015, USA
Телефон: (503) 659-5680, локал 576
Факс: (503) 659-2204
„Скајп“ (Skype) телефон: +1 503-210-5347
„Скајп“ име ioan.matei-mateo
Е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.miatech.org
ГОРЕЊСКО ДООЕЛ
Овластен дилер за Македонија, Србија, Албанија и Косово
Лого на Миатек (Miatech) ул.Иван Цанкар 46б, Скопје
Телефон: +389 70 235 961
Телефон/Факс: +389 2 2032 822
Е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.gorenjsko.com

Предноста вклучува:
Отстранување етилен и убивање бактерии во воздухот. Навлажнување. Заштеда на енергија.

КАТАЛОЗИ

Katalog 2010 2011 Thumb1


Thumb Katalog20082009


Flaer Gorenjsko2008 Thumb

 

Liflet2010 Thumb

 

 

Локација на ГОРЕЊСКО

Наша Адреса

ГОРЕЊСКО ДООЕЛ
н. Бутел, Скопје
Тел/Факс: +389 2 2032 822