Нејзини основни дејности се: 
- Продажба на разладни системи за индустрија 
- Чилери од 32kW до 484kW
- Сите видови на разладни комори
- Панели 
- Изведба на сите видови монтажни хали и објекти од панели
- Секционални врати за хали и објекти
- Лизгачки врати за сите видови на комори 
 
неменети за одржување, ладење и мрзнење во:
 
- млечна индустрија
- месна индустрија
- винарски визби
- производство на пијалоци
- оранжерии (третирање на овошје и зеленчук)
- прехрамбена индустрија
и секаде каде што е потребно ладење.
 
Услуги кои ги нудиме:
- Монтажа на сите видови комори
- Монтажа на сите видови разладни системи
- Инсталирање на сите видови чилери
- Сервис и одржување на сите видови ладилни системи
 
НАССР
 
 

КАТАЛОЗИ

Katalog 2010 2011 Thumb1


Thumb Katalog20082009


Flaer Gorenjsko2008 Thumb

 

Liflet2010 Thumb

 

 

Локација на ГОРЕЊСКО

 

Наша Адреса

ГОРЕЊСКО ДООЕЛ
ул.Иван Цанкар 46б, Скопје
Тел/Факс: +389 2 2032 822
© 2015 ГОРЕЊСКО, Скопје.