PANELS

 

Панелите се сложени, самоносечки структурални елементи, создадени и наменети за изведба на фасади, кровови и сл. Панелот може да биде тип А или тип Б. Панелот тип А се состои од горен и долен поцинкуван пластифициран лим и внатрешен слој од само-гасива полиуретанска пена. Надворешниот лим на панелот е трапезоиден (Ribdeck 1000), со пет трапезоиди 40mm-високи, кои се повторуваат на хоризонтално растојание од 250mm. Долниот лим може да се појави во три варијанти и тоа : да е рамен, ситно реброван или крупно реброван. Се препорачува падот на површина која ќе се покрива со панели да биде поголем од 7%. Кај панели од тип Б , надворешната страна е од поцинкован лим, внатрешниот слој е од полиуретанска пена, додека разликата е во долниот слој. Тој може да биде изработен од алуминиумска хартија или алуминиумска фолија. Панелите се обложени со заштитна PVC фолија, која мора да се отстрани веднаш по монтажата.
 
- Панели од полиуретански сендвич обложен од двете страни со поцинкуван пластифициран лим кој ги исполнуваат НАССР нормативите.
RAL KARTA thumbcrven panel thumb
 

 

 

- Материјали со различни дебелини кои обезбедуваат еднаква изолација.

razlicni materijali panel thumb

 

 

 
- Детален приказ на спојување на панелите
spoj paneli thumb
 
 
- Дебелини и карактеристики на панелите
tabela paneli thumb
 
 

 

CATALOGS

Katalog 2010 2011 Thumb1

 

Thumb Katalog20082009

 

Flaer Gorenjsko2008 Thumb

 

Liflet2010 Thumb

Location of GORENJSKO

 

Our address

GORENJSKO DOOEL
str. Ivan Cankar 46b, Skopje
Phone/Fax: +389 2 2032 822
© 2015 GORENJSKO, Skopje